top of page
Image by Benjamin Elliott

Isıl İşlemler

Birçok metal ve alaşımların mühendislik uygulamalarındaki özellikleri bu malzemelerin atomik, kristal ve mikro yapısına bağlı olarak değişiklik gösterir. Mekanik özellikler doğası gereği metal ve alaşımların mikrobileşenlerinin boyutu,şekli ve dağılımına göre şekillenirler. Dengede olan mikroyapı metal veya alaşımların denge diagramlarına bakılarak tahmin edilebilirler. Pratik olarak ise mekanik özellikler çeşitli ısıl işlemler sayesinde istenildiği şekilde değişime uğratılabilirler. Bu ısıl işlem süreçleri bir metal veya alaşımın belirli bir sıcaklığa çıkarılmasını, o sıcaklıkta gerekli süre boyunca tutulmasını son olarakta o sıcaklıktan soğutulmasını içermektedir. Gerekli olması durumunda bu katı-hal süreci birden çok kez tekrarlanabilir Kısaca, ısıl işlem prosesi metallerin veya alaşımların istenilen mekanik özelliklere sahip olması için yapılan ısıtma ve soğutma operasyonlarına verilen isimdir.


Metal alaşımların özelliklerinde ısıl işlem ile şu değişiklikler olabilir:

•    Süneklik Kazanımı
•    İç Gerilimlerin Giderilmesi
•    Tane Boyutlarının Rafinesi
•    Sertliğin ve Çekme Mukavemetin Artması
•    Tokluktaki Gelişim
•    İşlenebilirliğin Gelişmesi
•    Magnetik ve Elektriksel Özelliklerdeki Değişim
•    Soğuk Defermasyon Sonrası Yeniden Kristallenme

Bizi Takip Edin

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
Image by Ant Rozetsky
bottom of page