top of page
Vakum Nitrasyon

Vakum Nitrasyon

Vakum sulamaya benzer bir şekilde çalışan bu proseste hassas kontrollü fırınlar yardımıyla fırına amonyak gazı verilir. Amonyak gazının vakum ortamında verilmesinin temel amacı nitrasyon tabakasının bütün yüzeyde eşit dağılmasıdır. Gaz nitrasyona göre daha homojen ve bütün yüzeyde eşit sertlik değeri vermesi vakum nitrasyonun seçilme sebeplerindendir.

Vakum Nitrasyon

Bizi Takip Edin

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
Image by Ant Rozetsky
bottom of page