top of page
Vakum Altında Yağ Sementasyon

Vakum Altında Yağ Sementasyon

Düşük karbonlu çeliğin yüzey sertliğini arttırmak için yapılan karbürizasyon genellikle atmosferik ortama açık bir şekilde yapılır. Bunun sonucunda oluşan vakum ortamındaki homojenlik sağlanamaz ve metalin farklı kısımlarında karbon birikimleri farklılaşır. Bu da malzemede istenmeyen olaylara yol açabilir. Vakum altında yapılan yağ işleminde, vakum sementasyondan farklı olarak soğutma işlemi azot yerine atmosferik ortamda kullanılan yağ yardımıyla yapılır. Bu tür fırınlarda vakum altında ıslah işlemleri de yapılabilmektedir. Sementasyon işlemi metal parçasının yüzeyine verilen hidrokarbonlar yardımıyla gerçekleşir. Hidrokarbonlar yüksek sıcaklıklarda bulunduğu ortamda daha kararlı olmak için bileşenlerine ayrılırlar. Hidrojen gazı metal ile reaksiyona girmeyip kendi molekülünü oluşturur. Karbon elementi ise metalin yüzeyine difüze olarak orada yayılır. Sıcaklık ve gazın basıncına bağlı olarak metalin içinde elde edilen derinlikte farklılık gösterir. (ALLCARB TEKNOLOJİSİ İLE BMI FIRINI)

Vakum Altında Yağ Sementasyon

Bizi Takip Edin

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
Image by Ant Rozetsky
bottom of page